ស្កាយ ហឺខ្យូលី ២៥០
តម្លៃ
$2,200.00
Categories :
ស្កាយ ហឺខ្យូលី
បរិមាណ
ពិពណ៌នា
- ម៉ាក ស្កាយ ហឹខ្យូលី ២៥០
 
ប្រវែងបណ្តោយ ២០១០ មម
ប្រវែងទទឹង ៨០០​ មម
កំពស់ ១២៩០​ មម
រង្វង់ ១៣៤០​ មម
ទំងន់ទទេ ១២០ គីឡូក្រាម
ទំងន់ផ្ទុក ១៥០ គីឡូក្រាម
កម្រិតល្បឿនជាមធ្យម ១០០ គីឡូម៉ែត្រ / ១ម៉ោង
កម្រិតប្រើប្រាស់សាំង ៣.១ លីត្រ / ១០០ គីឡូម៉ែត្រ
កម្រិតឡើងកំដៅ ៣០º
ប្រឡោះ គំលាត ៣៤០ មម
ទំហំកង់មុខ ៧.០ / ១០០-៩     ៨០ / ១០០-២១
ទំហំកង់ក្រោយ ៩០ / ១០០-១៦    ១១០ / ៩០-១៨
គំលាតមធ្យម ២១៥០ មម
កំពស់កន្លែងអង្គុយ ៩៣០ មម
ប្រភេទម៉ាស៊ីន ១៦៦ អែស អឹម អឹម
ទំហំស៊ីឡាំង ៦៥.៥ x ៦៦.២
កម្រិតសម្ពាធ ៩. ២:១
ថាមពលបញ្ចេញ ១២/៨០០០ គីឡូវ៉ាត់ / rpm
កំលាំងបង្វិល ១៧/៦០០០N . m/rpm
បញ្ចេះការ៉ង់ទី ១៥០០ rpm
ទំហំស៊ីឡាំង ២២៣ មម
ចរន្តបញ្ឆេះ D8RTC
ចន្លោះជាប់ចរន្ត ០.៦ - ០.៨ មម
សន្ទះស្នប់ខ្យល់ ០.០៤ + ០.០១
ចំណុះប្រងរំអិល ១៣០០ មីលីលីត្រ 
ប្រអប់លេខ ៤.០៥៦ 
លេខ ១ ២.៦៦៧ 
លេខ ២ ១.៨៦៧
លេខ ៣ ១.៤៧១
លេខ ៤ ១.១៥០
លេខ ៥ ០.៩៥៥
ចន្លោះធ្មេញក្រវ៉ាក់ ៤៣ / ១៣
ការបញ្ជូល ក្រវ៉ាក
ការបញ្ឆេះ ដេម៉ារ័រ និង ធាក់
ចំនួនលេខ ៥ លេខ