ផ្ញើសារមកយើងខ្មុំ

* ប្រធានបទ

* ឈ្មោះពេញ

* សារអេឡិចត្រូនិច

* ទូរសព្ទ័

* អត្តន័យសារ

* លេខកូដសំងាត់  
ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង:
 www.e-simtrading.com
 siemny.sim@gmail.com
 025 6666​ 166 / 071 2288 222 / 096 9999 102
 អាសយដ្ឋាន៖ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិព្រៃស្លឹក ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទូរស័ព្ទ(+855) 025 6666 166ទូរសារ(+855) 025 6666 166 អ៊ីម៉ែលskyrider@e-simtrading.com គេហទំព័រwww.e-simtrading.com SkypeSKY RIDER